489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !KAS YRA BENDRIJA?

489-oji daugiabučių namų savininkų bendrija yra 1996 m. balandžio 9 d. įregistruotas ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio valdomi, naudojami ir prižiūrimi bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai yra 25 daugiabučiai gyvenamieji namai Laisvės prospekte ir Žemynos bei Medeinos gatvėse.  


KOKIU TEISINIU PAGRINDU VEIKIA BENDRIJA?

Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

(Ištrauka iš Civilinio kodekso 4.82 str.)

Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių.

(Ištrauka iš Civilinio kodekso 4.83 str.)

Šioje svetainėje bendrijos vadovybė pateikia butų savininkams aktualią informaciją apie bendrijos veiklą, išdėstytą teminiuose skyreliuose, nuorodos yra svetainės viršuje:

Naujienų skyrelyje rasite visą naujausią ir aktualią informaciją apie mūsų bendriją bei jos veiklą

Skelbimų skyrelyje rasite skelbimus apie vykdomus darbus, šaukiamus susirinkimus bei kitus aktualius įvykius

Teisės aktų skyrelyje galima susipažinti su pagrindiniais norminiais dokumentais, reguliuojančiais bendrijos veiklą ir bendrijos įstatais

D.U.K. skyrelyje rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kontaktų skyrelyje rasite bendrijos telefonų numerius, el. pašto adresą, administracijos ir specialistų sąrašą, lankytojų priėmimo laiką, informacijos teikimo bei pažymų išdavimo tvarką, naudingas nuorodas ir kitus aktualius duomenis

Avarinių situacijų skyrelyje rasite telefonų numerius, kuriais galima nedelsiant skambinti, įvykus avarijai.