489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

MISIJA IR TIKSLAI


Bendrijos misija - padėti žmonėms tvarkyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrąją nuosavybę.

Bendrijos veiklos tikslas - įgyvendinti butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra bei atnaujinimu.