489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

Bendrijos funkcijos. 

Bendrija savo jėgomis prižiūri šilumos ūkį, atlieka bendrojo naudojimo patalpų valymą, savo jėgomis arba pagal sutartis su rangovais atlieka pastatų konstrukcijų, bendro naudojimo patalpų ir bendro naudojimo inžinerinių tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto ir kitus darbus. Priežiūros darbai atliekami tiek planine tvarka, tiek ir reaguojant į gyventojų prašymus.