489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

 Bendrijos organai

Aukščiausi Bendrijos valdymo organai yra visuotinis bendrijos narių susirinkimas ir bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas (po vieną įgaliotinį nuo kiekvienos laiptinės).

Tarp susirinkimų Bendrijai vadovauja Bendrijos valdyba ir Bendrijos pirmininkas.

Bendrijoje taip pat yra sudaromos Revizijos komisija ir Ginčų nagrinėjimo komisija.